Cesty

Camino Santiago

Tisíce lidí se každoročně vydávají na cestu, aby se při pouti do Santiaga de Compostela vydali všanc horku, prachu, dešti, nepohodlí a se svými těžkostmi, ale i nadějí a svými prosbami došli do cíle. Svatojakubská cesta, "matka všech poutnických cest" má zvláštní přitažlivost - univerzální potenciál člověka oslovit, pohltit a proměnit. Setkáte se na ni s hluboce věřícími křesťany, lamači pochodových rekordů, lidmi vnitřně zraněnými i s neustále hledajícími, s obyčejnými poutníky i boháči, pro které už vydělávání peněz ztratilo svůj smysl...

Den jednadvacátý

Vstávali jsme na sedmou a jako první poutníci opustili ubytovnu lehce po osmé. Bylo teplé ráno bez rosy, kolem ještě tma. Prvních osm kilometrů stoupání ke zbytkům hospitalu Santiago del Montouto v ca 1050 m.n.m, odpočinek. Na hřebeni jsou opět větrníky. Dole v Paradavelle nás u baru Meson zlákala nabídka černého piva. Dali jsme si ho, přikusujíc vlastní chleba a klobásu. Pivo bylo překvapivě dobré a s pobavením jsem zjistil, že ho vyrábí u nás v ČR.

Den dvacátý

Po druhé hodině ranní přišla mlha. Postupně zhoustla a zvedla se natolik, že ze stromů padal déšť a bylo nutné se přikrýt celtou. Vyrazili jsme v čas východu slunce do postupně se rozjasňujícího šedobílého prostoru. Z úhledné vesnice Castro jsme začali stoupat k sedlu Puerto del Acebo a krajina okolo se postupně vynořovala z mlhy. Opět krásný podzimní den!

Den devatenáctý

Ráno jsme se probudili až před devátou. Inu, neděle. Rychle jsme se sbalili a šli po Caminu do La Mesy. La mesa tam bohužel nebyla, další je až na dušičky. Tak jsme se v parku před kostelem kolem jedenácté aspoň nasnídali.

Den osmnáctý

Vstávali jsme ještě za tmy a před devátou vyrazili na cestu vzhůru. Cesta, která odbočuje nahoru ze sedla - zdá se - nevede na hřeben, a proto jsem rozhodnul o stoupání po úbočí hory vzhůru. Asi zde v tomto roce hořelo, a tak zde byl všechen pichlavý podrost spálen a dalo se postupovat vcelku dobře. Asi po půl hodině stoupání jsme narazili na úzkou cestičku, která se postupně změnila v v širší vyšlapanou cestu. Po ní jsme dorazili až na hřeben, cestou pak potkali krávy i koně se zvonci. Brzy jsme pak došli až na Camino, k jednomu z hospitálů.

Den sedmnáctý

Osazenstvo albergue začalo vstávat teprve před osmou,  nechtěli jsme rušit a tak jsme - byť probuzeni - užívali komfortu postele. Vycházeli jsme po deváté, byli nad Grand café a na poště (Jarka odeslala balík nepotřebných věcí na poštu do Santiaga - docela užitečná služba) a z Tinea se tak dostali až po jedenácté. Žádná to škoda, protože bylo nádherné ráno. Poutnická ubytovna stojí nahoře ve svahu a od ní byl nádherný výhled na Tineo a přilehlé hory. Po propršelém dni se na nás začalo usmívat slunce, v údolí se líně rozpouštěly mlhy...

Den šestnáctý

V albergue jsme měli k dispozici počítač s připojením k internetu, takže jsem ráno provedl on-line odbavení ke zpátečnímu letu. Tentokrát jsme vyrazili o hodinu dřív, tedy o půl desáté :-)

Den patnáctý

Po druhé hodině ranní začalo pršet. Spali jsme až do devíti a odcházeli z ležení o půl jedenácté, když už první déšť ustal. Krajina okolo Camina nabízela pěkné výhledy, zelené remízky, vesnice, hory na obzoru, mlhy vystupující z údolí.

Den čtrnáctý

Ještě za tmy vstáváme na ranní mši. Pod dojmem dostatku času budím Jarku až po tři čtvrtě na sedm, když už kolem proběhne první sportumilovný Oviedan. Nakonec odcházíme až v půl osmé (nediv se poutníku a změň smýšlení, teď je tvou souputnicí žena).

V nejbližším kostele stíháme až růženec po mši. Obcházíme katedrálu, v kostele benediktýnek jsme přítomni zpívaným ranním chválám. Nádherná chvíle. Další mši v katedrále na devátou stíháme už bez problémů, je to jen pár kroků. Na cestu se vydáváme až po půl jedenácté, ještě před tím řeším telefonát s vrchlabskou farou.

Stránky